Cukiernia "Barbarella" s.c.

ul. Rolnicza 53
93-328 £ód¼

tel.: +48.426453098fiilie:

¯wirki 8
90-450 £ód¼
tel.: +48.426361555
Kurczaki 12h
93-322 £ód¼
tel.: +48.426466254
Cio³kowskiego 2
93-510 £ód¼
tel.: +48.426846520

e -mail: biuro@cukierniabarbarella.pl

Projekt i realzacja Kambit.pl - strony internetowe